Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

T-mobile Usa - Thiết bị đủ điều kiện - iPhone (Hỗ trợ tất cả kiểu máy)

29.000 VNĐ

Thời gian ước tính: : 1 - 7 Ngày

 
Dịch vụ Unlock dành cho iPhone mạng T-Mobile (Hên Xui) đủ điều kiện Unlock
 
 

ĐƯỢC HỖ TRỢ:

- chỉ các thiết bị đủ điều kiện ( Clean, Hết Hợp Đồng, Không báo mất/Trộm,...)

Kiểm Tra nhà mạng trước khi đặt đơn tại đây : Kiểm Tra Nhà Mạng

Kiểm Tra thiết bị đủ điều kiện tại đây : Kiểm Tra

Kết Quả Minh Họa:

Unlocked : Máy đã lên Quốc Tế

Not eligible: Máy không đủ điều kiện

*** Lưu ý : Mọi kết quả trả về đều bị trừ tiền. Cân nhắc kĩ trước khi đặt hàng !

- tỷ lệ mở khoá 5-10%. Cân nhắc kĩ trước khi đặt hàng

ICCID CẬP NHẬT MỚI NHẤT TẠI: heicard.com