Hướng dẫn rút tiền

  • Khi bạn đã đủ các điều kiện dưới, hãy tạo lệnh rút tiền 

Mẫu tạo lệnh rút tiền:

  • Ngân hàng:
  • Số tài khoản:
  • Tên chủ Tài khoản:
  • Số tiền muốn rút: 

Mỗi tài khoản giới hạn rút tiền 1 lần trong 1 tháng, tránh tình trạng nạp lên rút về liên tục. Vậy nên hãy tính toán trước khi thực hiện trước khi gửi đơn rút tiền.

Những trường hợp không đủ điều kiện để rút tiền:

  • Không cung cấp đầy đủ thông tin (lịch sử nạp tiền, số tài khoản, tên người gửi,…) khi chúng tôi yêu cầu.
  • Lợi dụng cổng thanh toán của Phường Táo để nhận tiền bằng bất cứ hình thức nào đều bị đánh dấu là gian lận.
  • Khi phát hiện gian lận, chúng tôi có quyền khoá tài khoản của bạn ngay lập tức và chỉ làm việc tiếp tục khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.