Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Kiểm tra tình trạng T-Mobile/MetroPCS [ imei ]

5.000 VNĐ

Thời gian ước tính: : 1-5 Phút

 

Dịch vụ kiểm tra tình trạng (Sạch cước - Nợ cước - Blocked - Báo mất) nhà mạng T-Mobile / MetroPCS

Kết quả minh họa:

IMEI: 353976100098148
Model Name: iPhone 11
Model Brand: Apple
ESN Status: Clean 

Clean = Sạch cước / Không nằm trong ds đen

Outstanding balance : Nợ Cước

Blocked for fraud = Trộm

Lost stolen = Báo mất 

 

ICCID CẬP NHẬT MỚI NHẤT TẠI: heicard.com