Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Verizon Usa - IPhone từ 13 - 14prm Premium

3.999.000 VNĐ

Thời gian ước tính: 24h

Dịch vụ Unlocked iPhone Verizon ⚡️ Tỷ lệ 100%
 
Bảo hành: 3 tháng 
 
Hỗ trợ IPhone: 13 - 14prm Premium
 
Tỷ lệ thành công 100%
 
Điều kiện không hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng 
 

Yêu cầu bắt buộc trước khi gửi Unlock: Kiểm tra nhà mạng Tại đây

( để đảm bảo tốt nhất trước khi đặt hàng, tránh trường hợp sai nhà mạng )

 

ICCID CẬP NHẬT MỚI NHẤT TẠI: heicard.com