Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

USA AT&T - Hỗ trợ tất cả các kiểu máy iPhone Lên đến 13 Pro Max (Request_In_progress_By_Other_Party)

699.000 VNĐ

Thời gian ước tính: 1 - 7 ngày

- Nhà cung cấp sai không hoàn lại tiền

- imei sai không hoàn lại tiền

 

Nếu imei bị từ chối theo dịch vụ sạch với các lý do sau thì có thể sử dụng dịch vụ này:

Request_In_progress_By_Other_Part

Không được hỗ trợ: Được tài trợ / Bị mất cắp

Bảo Hành 3 tháng từ ngày unlock thành công