Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Unlock Vodafone/ Three Australia - IPhone (X đến 12Prm) Premium

420.000 VNĐ

Thời gian ước tính: 1 - 7 ngày

Dịch vụ Unlock iPhone lock nhà mạng Vodafone/ Three Australia lên quốc tế Vĩnh viễn.

Hỗ trợ: iPhone XR /XS / XS MAX / 11 / 11Pro/ 11ProMax / 12 / 12Mini / 12Pro / 12ProMax

Hỗ trợ: Tình trạng nợ cước / sạch cước 

Trường hợp không được hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng.

Yêu cầu bắt buộc:

        -  Kiểm tra nhà mạng - ra kết quả Carrier là một trong các mạng sau Vodafone/ Three Australia.  Không sử dụng dữ liệu từ các trang khác.

Đơn không hoàn thành sẽ được hoàn tiền về tài khoản.