Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Unlock Vodafone/ Three Australia - IPhone ( 6s đến X ) Premium

350.000 VNĐ

Thời gian ước tính: 1 - 7 ngày

Dịch vụ Unlock iPhone lock nhà mạng Vodafone/ Three Australia lên quốc tế Vĩnh viễn.

Hỗ trợ: iPhone SE / 6s / 6s+ / 7 / 7+ / 8 / 8+ / X

Hỗ trợ: Tình trạng nợ cước / sạch cước 

Trường hợp không được hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng.

Yêu cầu bắt buộc:

        -  Kiểm tra nhà mạng - ra kết quả Carrier là một trong các mạng sau Vodafone/ Three Australia.  Không sử dụng dữ liệu từ các trang khác.

Đơn không hoàn thành sẽ được hoàn tiền về tài khoản.