Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Unlock iPhone Vodafone Spain - IPhone (6s đến 11Prm) Clean

650.000 VNĐ

Thời gian ước tính: 1 - 10 ngày

Dịch vụ Unlock iPhone lock nhà mạng Vodafone Spain lên quốc tế Vĩnh viễn.

Hỗ trợ: iPhone SE / 6s / 6s+ / 7 / 7+ / 8 / 8+ / X / XR /XS / XS MAX / 11 / 11Pro / 11ProMax 

Hỗ trợ: Tình trạng nợ cước / sạch cước 

Trường hợp không được hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng.

Yêu cầu bắt buộc:

        -  Kiểm tra nhà mạng - ra kết quả Carrier là một trong các mạng sau Vodafone Spain.  Không sử dụng dữ liệu từ các trang khác.

Đơn không hoàn thành sẽ được hoàn tiền về tài khoản.