Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Unlock iPhone Mạng Hungary Vodafone Sạch Cước

2.850.000 VNĐ

Thời gian ước tính: 1-15 Ngày

Dịch vụ mở mạng iPhone lock nhà mạng Vodafone UK. 

Áp dụng cho iPhone - Sạch cước và đã kích hoạt nhà mạng trên 60 ngày.

Không áp dụng cho: Máy trả bảo hành  / Máy tân trang / Máy tái sử dụng / Máy demo.

Chế độ bảo hành: 3 tháng. Không bảo hành với các máy báo mất sau khi Unlocked.

Không hoàn tiền nếu: Sai Model / Gửi sai nhà mạng / Máy báo mất / Blacklist 

Được hoàn tiền nếu: Máy còn nợ cước hoặc không đủ điều kiện Unlocked