Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Unlock AT&T Active_line, IMEI Issues [X đến 12Prm] ⚡️

260.000 VNĐ

Thời gian ước tính: : 1 - 48h

 
Kiểm tra AT&T ra kết quả: "Active_line" hoặc "Active_on_another_account"
 
Hỗ trợ: model iPhone từ X/XS/XR/XSM/11/11Pro/11Prm/12/12Mini/12Pro/12Prm.
 
Tỷ lệ thành công 60-80%. Thời gian xử lý ( 1 - 48h ) ⚡️Nhanh⚡️

Yêu cầu bắt buộc trước khi gửi Unlock: Kiểm tra nhà mạng Tại đây
 
Yêu cầu bắt buộc check tình trạng : Tại đây
 
Điều kiện không hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng / Gửi IMEI Blacklisted.
( để đảm bảo tốt nhất trước khi đặt hàng, tránh trường hợp sai nhà mạng )
 
Bảo hành 1 năm, tình trạng GSMA là Clean, không báo mất máy ( kiểm tra Blacklisted không có lịch sử báo mất), không active lại sim AT&T hoặc Cricket.

 

ICCID CẬP NHẬT MỚI NHẤT TẠI: heicard.com