Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Unlock AT&T Active_line, IMEI Issues [6 đến X] ⚡️

230.000 VNĐ

Thời gian ước tính: : 1 - 48h

 
Kiểm tra AT&T ra kết quả: "Active_line" hoặc "Active_on_another_account"
 
Hỗ trợ: model iPhone từ 6/6S/7/7Plus/8/8Plus/X. Tỷ lệ thành công 60-80%.
 
Thời gian xử lý ( 1 - 48h ) ⚡️Emergency Express⚡️
 
Bảo hành: 1 năm nếu trình trạng GSMA là Clean.
 
Điều kiện bảo hành: Không báo mất máy ( kiểm tra Blacklisted không có lịch sử báo mất), không active lại sim AT&T hoặc Cricket.
 
Điều kiện không hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng / Gửi IMEI Blacklisted.
 
Yêu cầu bắt buộc trước khi gửi Unlock: Kiểm tra nhà mạng, bằng các dịch vụ có sẵn trên web

( để đảm bảo tốt nhất trước khi đặt hàng, tránh trường hợp sai nhà mạng )

 

ICCID CẬP NHẬT MỚI NHẤT TẠI: heicard.com