Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Thông tin cơ bản của Apple [ imei ]

8.000 VNĐ

Thời gian ước tính: Tức Thì


Model Description: IPHONE 12 PRO MAX GOLD 128GB ATT-USA
Model: iPhone 12 Pro Max 128GB Gold [A2342] [iPhone13,4]
IMEI: 352048889xxxxx
IMEI2: 352048889xxxxxx
MEID: 352048889xxxxxx
Serial: G6TFL4DPxxxxx
iCloud Lock: ON
iCloud Status: Clean
Blacklist Status: Clean
Purchase Country: United States
Warranty Status: Limited Warranty
Estimated Purchase Date: 2021-05-16
Replaced Device: No
 
 
#Khách cần chạy đơn số lượng liên hệ sđt: 0339.678.999 để được giá tốt nhất