Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Unlock iPhone Sprint - Thiết bị đủ điều kiện - (Hỗ trợ tất cả kiểu máy)

29.000 VNĐ

Thời gian ước tính: 1-7 ngày

Dịch vụ Unlock iPhone dành cho iPhone mạng Sprint đủ điều kiện Unlocked
 
- Chỉ hỗ trợ imei sạch / hoạt động cho tỷ lệ mở khóa 5-15%
- Tình trạng đủ điều kiện: Clean
- Hiện đang hoạt động: Không
- Thiết bị FED đã gặp: CÓ
- Hiện đang hoạt động: KHÔNG
- SPCS:

Kiểm Tra nhà mạng trước khi đặt đơn tại đây : Kiểm Tra Nhà Mạng
 

Kiểm Tra thiết bị đủ điều kiện tại đây : Kiểm Tra

Kết Quả Minh Họa:

UnlockedMáy đã lên Quốc Tế

Not eligible: Máy không đủ điều kiện

*** Lưu ý : Mọi kết quả trả về đều bị trừ tiền. Cân nhắc kĩ trước khi đặt hàng !

- Tỷ lệ thành công 5-10%. Cần nhắc trước khi đặt hàng

ICCID CẬP NHẬT MỚI NHẤT TẠI: heicard.com