Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Kiểm tra nhà mạng Locked + Quốc tế #SV2

3.900 VNĐ

Thời gian ước tính: Tức Thì

✪ Kết quả minh họa ✪
 
Model Description: IPHONE 11 PRO MAX MG 64GB-USA
Model: iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green Cellular [A2161] [iPhone12,5]
IMEI: 35389210xxxxx
IMEI2: 3538921xxxxx
MEID: 353892109xxxx
Serial Number: FCJCD2Pxxxxx
Purchase Date: 2020-04-18 
Carrier: US AT&T/Cricket Locked Policy 
SIMLock Status: Locked
 
✪ Carrier = Nhà Cung Cấp ( Nhà Mạng ) ✪
 
 
#Khách cần chạy đơn số lượng liên hệ sđt: 0339.678.999 để được giá tốt nhất