Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Kiểm tra đầy đủ thông tin của thiết bị (Không nhà mạng)

10.000 VNĐ

Thời gian ước tính: Tức Thì

Kết quả minh họa:
 

Mô tả mô hình: IPHONE 11 WHITE 64GB SPR-USA
Mô hình: iPhone 11 64GB trắng A2111 US / Canada
Số IMEI: 356544103838535
Số IMEI2: 356544103920242
Số MEID: 35654410383853
Số sê-ri: F4GZV3Q3N72K
Ngày sản xuất: 18 tháng 12 năm 2019
Đơn vị tuổi: 1 năm, 7 tháng và 30 ngày
Lắp ráp tại: Pegatron Protek Thượng Hải, Trung Quốc
Trạng thái kích hoạt: Đã kích hoạt
Tình trạng bảo hành: Hết hạn bảo hành
Ngày mua dự kiến: 23 tháng 3 năm 2020
Quốc gia mua hàng: Hoa Kỳ
Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại: Đã hết hạn
Sửa chữa và Bảo hiểm Dịch vụ: Đã hết hạn
AppleCare Đủ điều kiện: Không
Ngày mua hợp lệ: Có
Thiết bị đã đăng ký: Có
Active Apple Repair: Không
Được thay thế bởi Apple: Không
Thiết bị thay thế: Không
Đã tân trang: Không
Đơn vị demo: Không
Thiết bị lỗi thời: Không
Thiết bị cho mượn: Không
Tìm iPhone của tôi: TẮT
Tình trạng danh sách đen: Sạch sẽ
Hồ sơ danh sách đen: 0
 
 
#Khách cần chạy đơn số lượng liên hệ sđt: 0339.678.999 để được giá tốt nhất