Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Kiểm Tra Bảo hành + Kích hoạt + Thay thế (S2)

15.000 VNĐ

Thời gian ước tính: Tức Thì

 
Kết quả minh họa:
 
Mô hình: iPhone 12 Pro Max (A2342)
Số IMEI: 35204888xxxxx
Số MEID: 352048889xxxxx
Trạng thái kích hoạt: Đã kích hoạt
Tình trạng bảo hành: Bảo hành có giới hạn của Apple
Ngày bắt đầu phủ sóng: 16 tháng 5 năm 2021
Ngày mua dự kiến: 16 tháng 5 năm 2021
Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại: Đã hết hạn
Sửa chữa và Phạm vi dịch vụ: Đang hoạt động
Ngày hết hạn sửa chữa và dịch vụ: 15 tháng 5 năm 2022
Sửa chữa và dịch vụ hết hạn sau: 194 ngày
AppleCare Đủ điều kiện: Không
Ngày mua hợp lệ: Có
Thiết bị đã đăng ký: Có
Được thay thế bởi Apple: Không
Thiết bị cho mượn: Không
 
 
#Khách cần chạy đơn số lượng liên hệ sđt: 0339.678.999 để được giá tốt nhất