Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

⚡️Nhanh⚡️ Cricket Usa - IPhone (All Model) Clean

350.000 VNĐ

Thời gian ước tính: 1 - 48h

Dịch vụ Unlocked iPhone Cricket (All Model Support) 
 
Thời gian xử lý: chỉ từ 1-48h 
 
Hỗ trợ tình trạng: iPhone được kích hoạt ít nhất 180 ngày trên Mạng Cricket để được mở khóa.
Quốc gia: Hoa Kỳ
Nhà sản xuất: Apple
Mạng: Cricket
Không được hỗ trợ: Các thiết bị nằm trong danh sách đen / Các thiết bị đã mua gần đây hoặc chưa được kích hoạt trong ít nhất 180 ngày.

Điều kiện không hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng 

Thời gian tính theo ngày làm việc. Không tính CN-T2 theo giờ VN. Vui lòng không đặt hàng nếu không đợi được lâu. Một khi đã chạy đơn hàng không thể huỷ giữa chừng. Cân nhắc trước khi đặt đơn!

Yêu cầu bắt buộc trước khi gửi Unlock: Kiểm tra nhà mạng Tại đây

( để đảm bảo tốt nhất trước khi đặt hàng, tránh trường hợp sai nhà mạng )

 

ICCID CẬP NHẬT MỚI NHẤT TẠI: heicard.com