Đặt dịch vụ
Vui lòng đăng nhập để đặt dịch vụ
Đăng nhập

Unlocked iPhone Claro All Country - IPhone từ Xs - 11Prm Premium

860.000 VNĐ

Thời gian ước tính: 1 - 7 ngày

 
Dịch vụ Unlocked iPhone Claro
 
Hỗ trợ: Xs/Xsmax/Xr/11/11Pro/11 Pro Max Premium 100%
 
Bảo hành: Vĩnh Viễn
 

Điều kiện không hoàn tiền: Sai nhà mạng / Sai tình trạng 

Thời gian tính theo ngày làm việc. Không tính CN-T2 theo giờ VN. Vui lòng không đặt hàng nếu không đợi được lâu. Một khi đã chạy đơn hàng không thể huỷ giữa chừng. Cân nhắc trước khi đặt đơn!

Yêu cầu bắt buộc trước khi gửi Unlock: Kiểm tra nhà mạng Tại đây

( để đảm bảo tốt nhất trước khi đặt hàng, tránh trường hợp sai nhà mạng )

 

ICCID CẬP NHẬT MỚI NHẤT TẠI: heicard.com